DU VÄLJER

Förskolan Fru Ebba

Förskolan fru Ebba ligger på Strandängen och är en fristående förskola som drivs av en ideell kristen förening. Vår verksamhet är läroplansbaserad och strävar efter att vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

På fru Ebba möter barnen vuxna som ser deras möjligheter och som verkar för att barnen ska nå sin fulla potential. Vi vill ta tillvara barnens egna intressen och ge barnen möjlighet att använda sig av många olika uttrycksformer så som sång, musik, rörelse och skapande.

Välkommen att höra av dig på telefon för mer information, eller varför inte göra ett besök på skolan!

Välkommen med din ansökanVälkommen med din ansökan om plats inför ht 15!