GDPR

Integritetspolicy & GDPR

GDPR – EUs dataskyddsförordning
Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR – General Data Protection Regulation) i kraft och ersätter vår nuvarande personuppgiftslag (PuL).
Syftet med förordningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom EU vilket ska underlätta för företag att verka inom Europeiska unionens inre marknad. Förordningen ställer högre krav på oss som näringsidkare där vårt ansvar förtydligas och där den enskildes rättigheter stärks vad gäller den personliga integriteten.

Varför behöver vi dina personuppgifter?
På Förskolan Fru Ebba använder vi intressenters personuppgifter såsom namn, adressuppgifter, telefon och mejladress. Dessa uppgifter lagras i vårt datasystem i samband med att vi t ex ska skicka dig erbjudanden, bekräftelser, inbjudan, kundtidning eller annan information som rör våra tjänster eller skolans verksamhet. Målet är att vi ska kunna erbjuda så smidig och professionell service som möjligt.

Hur tillmötesgår vi era rättigheter?
Som registrerad kan du få tillgång till dina personuppgifter och kan välja bort kommunikation och mejlutskick från oss genom att klicka på länkar i utskicken eller genom att kontakta oss. Vår integritetspolicy gällande vår verksamhet på internet (inkl. cookies) är dessutom uppdaterad och du hittar den nya versionen längre ner här på sidan.
Vid frågor eller önskemål, vänligen kontakta info@fruebba.se

Med vänliga hälsningar
Förskolan Fru Ebba

Om cookies

Integritetspolicy för Förskolan Fru Ebba

Denna sekretesspolicy gäller för https://fruebba.se (nedan kallad ”webbplatsen”) och denna domäns underliggande sidor. Din integritet ska skyddas när du besöker webbplatsen och denna policy beskriver hur dina personuppgifter behandlas när du besöker oss. Vänligen läs igenom vår sekretesspolicy innan du fortsätter att använda webbplatsen. Om du inte godkänner policyn utgår vi från att du lämnar webbplatsen.

Användning av personuppgifter
Till absolut största del är webbplatsen till för information och kräver inte att du som besökare lämnar några personuppgifter. När du besöker webbplatsen kan Förskolan Fru Ebba dock behöva samla in kontaktuppgifter som du lämnar frivilligt till oss via kontaktformulär, telefonsamtal eller e-post. Detta för att kunna tillhandahålla tjänster eller skicka information eller material som du begär från Förskolan Fru Ebba eller via webbplatsen.

De personuppgifter som Förskolan Fru Ebba samlar in genom webbplatsen används för följande ändamål:
• Analys av trafiken på webbplatsen
• Administration och utveckling av webbplatsen
• Förbättring och utveckling av våra produkter och tjänster
• Marknadsföring och personlig kommunikation

Cookies
En cookie är en liten fil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Det finns olika typer av cookies, vilket informeras om nedan, och de används på de flesta webbplatser. Alla cookies som används på vår webbplats nyttjas för att förbättra din upplevelse som användare och inte för att lagra känslig information i syfte att registrera ditt beteende, eller i något annat syfte som skulle kunna hota din integritet eller säkerhet.

– Sessionscookies. Under tiden du är inne på vår webbplats lagras sessionscookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies försvinner som regel när du stänger din webbläsare.

– Permanenta cookies. Denna typ av cookie sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som att komma ihåg vilka sidor du besöker.

– Tredjepartscookies. Tredjepartscookies används för att komplettera vår webbplats med tjänster och innehåll från tillförlitliga partners och leverantörer, exempelvis Google Analytics.

Om du inte vill ta emot cookies kan din webbläsare ställas in för att avaktivera cookies. Att avaktivera cookies kan dock påverka webbplatsens användbarhet och förmåga att personanpassa innehållet.

Godkännande
Genom att gå in på webbplatsen och lämna dina personuppgifter till Förskolan Fru Ebba godkänner du att dina personuppgifter används enligt denna sekretesspolicy. Som informerats ovan används cookies på vår webbplats och om du inte vill ta emot cookies kan din webbläsare ställas in för att inaktivera dessa. Detta görs vanligen på webbläsarens avdelning för inställningar eller verktyg.

Informationssäkerhet
Förskolan Fru Ebba strävar efter att skydda dina personuppgifter och ha god säkerhet gällande den information vi behandlar. Vi överför inte dina personuppgifter utanför företaget eller dess partners. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter Förskolan Fru Ebba har om dig samt att kontakta oss för att granska de personuppgifter som vi samlat in om dig. Vi korrigerar eller raderar på din begäran alla personuppgifter som är fel, ej längre gällande eller som du inte vill att vi lagrar.

Kontakt med Förskolan Fru Ebba
Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller vill korrigera personuppgifter som vi har om dig, vänligen kontakta: info@fruebba.se

Tredjepartswebbplatser
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbsidor (tredje part). Förskolan Fru Ebba tar inget ansvar för innehållet eller säkerheten i dessa tredjepartswebbsidor.

Ändringar
Förskolan Fru Ebba förbehåller sig rätten att revidera denna policy och vi ber därför att du läser igenom den i samband med de tillfällen då du besöker webbplatsen.